خط مشی کیفیت
شرکت الکتروهیدرولیکان، تولید و عرضه کننده ماشین های تزریق پلاستیک همراه با خدمات پس از فروش مطابق با نیازمندی های مشتریان و با بهره گیری از دانش روز می باشد و در این راستا سیستم مدیریت کیفیت مستندی مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000 برای دستیابی به سیاست های افزایش کیفیت دستگاه ها، یکنواختی تولید، کسب سهم بیشتری از بازار، افزایش
بهره وری از کلیه منابع شرکت، ایجاد فرهنگ پیشگیری از عیوب، تحویل به موقع، کاهش هزینه ها و بهبود مستمر با هدف رسیدن به جایگاه بهترین و بزرگترین ماشین ساز تزریق پلاستیک ایران، در شرکت ایجاد و مستقر نموده است. اهداف ذیل برای دستیابی به سیاست های مذکور در نظر گرفته شده است.
 
  • تعیین منابع خرید مناسب جهت تامین مواد اولیه مرغوب و کاهش قیمت تمام شد.
  • افزایش میزان کیفیت تولید محصولات مشترک
  • به کارگیری نیروی انسانی متخصص و مجرب و ارتقای کیفی آنان از طریق آموزش/
  • استقرار نظام پیشنهادها و مشارکت در شرکت به منظور افزایش میزان مشارکت پرسنل و مشترکین.
  • بهبود سطح خدمات پس از فروش به منظور افزایش میزان رضایتمندی مشتریان
  • ایجاد روابط فنی و بازرگانی با گروه معظم صنعتی چن شانگ تولیدکننده ماشین آلات تزریق پلاستیک با استانداردهای جهانی جهت ارایه محصول با بالاترین کیفیت.
هریک از مسئولین شرکت که دارای سمت سازمانی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت می باشند، جهت انجام وظایف محوله دارای اختیارات بوده و اطمینان حاصل می نماید که کلیه فعالیت ها، منطبق با سیستم مدیریت کیفیت این شرکت انجام می پذیرد.
همچنین به منظور حصول اطمینان از همراستایی خط مشی کیفیت و عملکرد شرکت، در پایان هرسال خط مشی، سیاست ها و اهداف مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. مدیرکارخانه حسن اجرای سیستم کیفیت را از طریق نماینده، مدیریت و نیز بازنگری های دوره ای، کنترل و پیگیری می نماید.