شرکت در سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست
 ( چهارشنبه 13 شهریور 1398)   

بازدید:  23 مرتبه آرا:  0 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:0.0
حضور شرکت چن شانگ در نمایشگاه چانیا پلاس 2018
 (پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397)   

حضور متفاوت و پرقدرت شرکت چن شانگ در نمایشگاه چایناپلاس2018

بازدید:  574 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0